We are hiring highly experienced GRC consultants

Til vårt nordiske team søker vi flere motiverte og svært erfarne GRC-konsulenter som ønsker å bli en del av et sterkt kompetanse team. Som en GRC-konsulent vil du være ansvarlig for å sikre at våre kunder opererer innenfor regulatoriske og lovlige krav samtidig som du fremmer gode styringspraksiser.

Hvorfor jobbe hos Sorasec?
Sorasec ble dannet i 2021. Vi er en del av et økonomisk sterkt europeisk selskap grunnlagt på 1960-tallet i Sverige. I dag har vi 14 ansatte og over 100 kunder i 9 land og vi vokser raskt. Dette gjør at du kan bidra til å forme fremtidens Sorasec, samt jobbe med alt fra store internasjonalt anerkjente selskaper og små regionale selskaper som i mange tilfeller er ryggraden i sitt lokalsamfunn. Du blir en del av et team av svært kompetente sikkerhetsfolk.

Arbeidsoppgaver:
Gjennomføre risikovurderinger for å identifisere og evaluere potensielle risikoer for organisasjonen.
Utvikle, gjennomgå og oppdatere retningslinjer og prosedyrer for å sikre overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.
Overvåke samsvar med interne retningslinjer og prosedyrer og regulatoriske krav.
Gi veiledning og støtte til avdelinger for å fremme gode styringspraksiser.
Utvikle og gjennomføre opplæringsprogrammer for å øke kompetansen og bevisstheten til ansatte om retningslinjer, prosedyrer og beste praksis for styring, risiko og dermed kunne overholde krav.
Utvikle ledelsesrapporter som beskriver graden av samsvar og tilhørende risiko ved avvik. Dette skal danne grunnlaget for ledelsesbeslutning og informasjon til relevante interne og eksterne interessenter.
Holde seg oppdatert på regulatoriske og lovgivningsmessige utviklinger som påvirker organisasjonen.

Krav

Vi tilbyr

 

Har du spørsmål om stilling?
Henning Gaalaas, International Sales Director, Sorasec
905 31 357 | henning.gaalaas@sorasec.com

Ragnhild Svarstad Martinsen, Rekrutteringsrådgiver, Cruit
975 85 446 | ragnhild@cruit.no

Søk her